godło Polski
PL EN
Strona główna/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Wyższym Urzędzie Górniczym

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Wyższy Urząd Górniczy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem w sposób opisany poniżej.

Kontakt

WUG umożliwia przesłanie wiadomości SMS lub MMS na następujący numer telefonu komórkowego:
783 829 123
Inne dostępne środki komunikacji:

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

do góry